Cantigas de Santa María
Alfonso X el Sabio

Textos cantados

Volver al programa

ÍNDICE

II


Este é o Prologo das Cantigas de Santa Maria, ementando as cousas que a mester eno trobar.


1.- Esta é a primeira cantiga de loor de Santa Maria, ementando os VII goyos que ouve de seu Fillo.


279.- Como el Rei pidiu mercee a Santa Maria que o guarecesse duna grand' enfermidade que avia; e ella, como Sennor poderosa, guareçé-o.


315.- Esta é como Santa Maria guareçeu en Tocha, que é cabo Madride, un meyno que tinia huna espiga de trigo no ventre.


41.- Esta é como Santa Maria guareceu o que era sandeu.


47.- Esta é como Santa Maria guardou o monge, que o demo quis espantar por lo fazer perder.


100.- Esta é de loor.


260.- Esta é de loor de Santa Maria.


195.- Como Santa Maria fez que onrrassen o cavaleiro que morreu no torneamento, porque guardou a sa festa.


105.- Como Santa Maria guareceu a moller que chagar seu marido porque a non podia aver a ssa guisa.


192.- Como Santa Maria livrou unu mouro a que queria fillar o demo, e feze-o tornar crischano.


142.- Como Santa Maria quis guardar de morte un ome dun rei que entrara por huna garça en un rio.


289 (= 396).- Como Santa Maria de Tocha guariu un lavrador que andava segando en dia de San Quirez, que se lle çerraron os punos ambos.


401.- Esta é petiçon que fezo el Rey a Santa Maria.


Página principal El Grupo SEMA Volver al programa